Theses 

Regionální analýza mikroregionu Holešov – Bc. Dana Jurášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dana Jurášková

Diplomová práce

Regionální analýza mikroregionu Holešov

Regional analysis of the microregion Holešovsko

Anotace: Předmětem diplomové práce „Regionální analýza Mikroregionu Holešovsko“ je navrhnout priority rozvoje a možnosti jak zlepšit činnost toho dobrovolného svazku obcí. Na základě socioekonomické analýzy byla vypracována SWOT analýza a sestavena vize a priority rozvoje do roku 2013. Na závěr je analyzována činnost a navrženy způsoby jak zlepšit jeho fungování.

Abstract: The goal of the submitted thesis “Regional analysis of the Microregion Holešovsko” is to propose priorities of development a potentialities how to improve the running of this voluntary association of municipalities. On the basic of socioeconomic analysis I made the SWOT analysis and I compiled the vision and priorities of development till 2013. In conclusion I analyzed the activities and I proposed the way how to improve his functioning.

Klíčová slova: Územní rozvoj, dobrovolný svazek obcí, mikroregion, Mikroregion Holešovsko, strategický plán, socioekonomická analýza. Regional development, voluntary association of municipalities, microregion, socio-economic analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz