Bc. Jitka Kresanová

Diplomová práce

Obsahová analýza webových stránek organizací v oblasti reportování společenské odpovědnosti

Content analysis of corporate web pages in the field of corporate social responsibility
Anotace:
Cílem této diplomové práce je najít odpověď na hlavní výzkumnou otázku ve znění: Jaké existují podobnosti ve formálním a obsahovém reportování organizace v oblasti společenské odpovědnosti firem? Pro zodpovězení této otázky je nutné teoreticky ukotvit základní pojmy spojené se společenskou odpovědností firem. Jedná se především o koncepty triple bottom line, legitimacy theory, teorii stakeholders. …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to answer the question: Which similarities in form and content could be identified in reporting of corporate social responsibility? For achieving this goal it is necessary to find the theoretical basis for the triple bottom line concept, the legitimacy theory and the stakeholders theory. After that the CSR reporting is explained and the current trends are introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií