Bc. Martin Dohnálek

Master's thesis

Úspěšnost implementace programů MMF

The Efficiency of IMF Programs Implementation
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Úspěšnost implementace programů MMF“ je empirická analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace fiskálních, monetárních a strukturálních programových kritérii MMF. První část práce je věnována teoretickému ukotvení, diskuzi literatury a shrnutí dosavadních výsledků výzkumu v oblasti. Druhá část práce vymezuje a kvantifikuje míru implementace, jakožto hlavní vysvětlovanou …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Efficiency of IMF Programs Implementation” is to empirically analyze factors influencing the efficiency of implementation of fiscal, monetary and structural criteria of IMF´s programs. First part of this study is dedicated to theoretical background, discussion of literature and summary of existing evidence in the field of implementation. Second part of the study …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Economic Policy