Theses 

Úspěšnost implementace programů MMF – Bc. Martin Dohnálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Bc. Martin Dohnálek

Diplomová práce

Úspěšnost implementace programů MMF

The Efficiency of IMF Programs Implementation

Anotace: Předmětem diplomové práce „Úspěšnost implementace programů MMF“ je empirická analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace fiskálních, monetárních a strukturálních programových kritérii MMF. První část práce je věnována teoretickému ukotvení, diskuzi literatury a shrnutí dosavadních výsledků výzkumu v oblasti. Druhá část práce vymezuje a kvantifikuje míru implementace, jakožto hlavní vysvětlovanou proměnnou. Třetí část je zaměřena na identifikaci faktorů s potenciálem ovlivnit míru implementace. Ve čtvrté části je specifikován ekonometrický model, s jehož pomocí jsou následně určeny faktory významně ovlivňující implementaci programů MMF. Pátá část se zabývá interpretací výsledků modelů a diskuzí.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “The Efficiency of IMF Programs Implementation” is to empirically analyze factors influencing the efficiency of implementation of fiscal, monetary and structural criteria of IMF´s programs. First part of this study is dedicated to theoretical background, discussion of literature and summary of existing evidence in the field of implementation. Second part of the study defines and quantifies implementation. Third bard is focused on identifying a list of factors with the potential to influence implementation. Econometric model is specified in the fourth. The last part is dedicated to interpretation and discussion of the results of the model.

Klíčová slova: Mezinárodní měnový fond, implementace, kondicionalita, podmíněné půjčky, compliance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 09:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz