Bc. Barbora Dvořáková

Bakalářská práce

Suché oko - fyziologie a patologie slzného filmu, diagnostika poruch a možnosti léčby

Dry Eye - Physiology and Pathology of the Tear Film, disorder diagnosis and posibilities of the treatment.
Anotace:
Název bakalářské práce je Suché oko-fyziologie a patologie slzného filmu, diagnostika poruch a možnosti léčby. První část popisuje anatomie očních struktur souvisejících se slzným filmem, včetně jeho tvorby. Druhá část řeší fyziologií slzného filmu a problematikou suchého oka. Práce popisuje možnou klasifikaci suchého oka a pojednává o jednotlivých příčinách vzniku. Mezi tyto příčiny patří často stáří …více
Abstract:
Title of this bachelor´s thesis is Dry Eye - Physiology and Pathology of the Tear Film, disorder diagnosis and posibilities of the treatment. First part describes the anatomy of eye structures related to the tear film, including its production. The second part solves the physiology of the tear film and problems of the dry eye. The thesis describes possible classification of the dry eye and disserts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
  • Oponent: MUDr. Magdaléna Bočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce