Bc. Martina Zahradníková

Master's thesis

Vakcinace a imunitní odpověď kuřat na infekci salmonelami

Vaccination and immune response of chickens to Salmonella infection
Anotácia:
Ve své diplomové práci jsem se zabývala sledováním exprese cytokinů v játrech, slezině, slepém střevu a reprodukčním traktu u nosnic plemene ISA Brown 4 dny po intravenózní infekci kmeny Salmonella enterica serotyp Enteritidis ∆SPI-1, Salmonella enterica serotyp Enteritidis ∆SPI-2, Salmonella enterica serotyp Enteritidis ∆lon a Salmonella enterica serotyp Enteritidis-divoký typ. Pomocí Real-time PCR …viac
Abstract:
In my thesis I focused on monitoring cytokine expression in the liver, spleen, caecum and reproductive tract in laying hens breed ISA Brown four days after intravenous infection strains of Salmonella enterica serotype Enteritidis ΔSPI-1, Salmonella enterica serotype Enteritidis ΔSPI-2, Salmonella enterica serotype Enteritidis Δlon and Salmonella enterica serotype Enteritidis wild-type. Expression of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta