Theses 

Zóny volného obchodu jako nástroj liberalizace trhu – Bc. Adam SURŇÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Adam SURŇÁK

Diplomová práce

Zóny volného obchodu jako nástroj liberalizace trhu

Free trade areas as a market liberalization tool

Anotace: Práce zkoumá zóny volného obchodu jakožto nástroj liberalizace trhu. Od vzniku Světové obchodní organizace byl pokrok na poli multilaterální liberalizace pomalý. Státy na tuto situaci reagovaly proliferací zón volného obchodu. Existuje nicméně riziko, že by tyto zóny mohly podkopávat Světovou obchodní organizaci, obzvláště pak multilaterální vyjednávání v rámci kola Dauhá. Zkoumáme proto výhody a nevýhody zón volného obchodu v kontextu multilaterální liberalizace. Poukazuji na problémy, které mohou zóny volného obchodu způsobit, a jejich možná řešení v případové studii efektu špagetové mísy ve východní Asii. Docházím k závěru, že WTO by měla zaujmout aktivnější postoj při koordinaci a spravování zón volného obchodu, aby tak minimalizovala jejich negativní aspekty. Zóny volného obchodu tak mohou za určitých podmínek podporovat multilaterální liberalizaci.

Abstract: The thesis aims to examine free trade areas as a market liberalization tool. Since the creation of the World Trade Organization the multilateral liberalization has been progressing only slowly. States responded to this situation by proliferating free trade agreements. But there is a risk that these free trade agreements might undermine the World Trade Organization, especially the multilateral trade talks of the Doha round. We examine advantages and disadvantages of free trade agreements, especially within the context of multilateral liberalization. We then show what problems free trade agreements may cause and their possible solutions in a case study about noodle bowl effect in east Asia. We conclude that WTO should take a more active role in managing and coordinating the free trade agreements so that the negative aspects are minimized. Also, under certain conditions free trade agreements may help the multilateral liberalization.

Klíčová slova: WTO, Světová obchodní organizace, zóna volného obchodu, FTA, multilaterální liberalizace, liberalizace obchodu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61097 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

SURŇÁK, Adam. Zóny volného obchodu jako nástroj liberalizace trhu. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz