Bc. Andrea Hrubá

Bachelor's thesis

Zdanění práce a hospodářský růst ve vybraných zemích

Labour Taxation and Economic Growth in Specific Countries
Abstract:
Předmětem bakalářské práce: „Zdanění práce a hospodářský růst ve vybraných státech“ je analýza systémů zdanění příjmů ve vybraných státech a náhled na hospodářský růst vybraných zemí za určené období. První část je pojata jako teoretická, letmo je v ní zmíněno pár důležitých pojmů z oblasti daní, ve druhé části je věnována pozornost vysvětlení pojmu HDP, který je v této práci hojně používaný. Třetí …more
Abstract:
The submitted thesis: „Labour taxation and economic growth in specific countries“ focuses on the analysis of systems of income taxation in chosen countries and overview on their economic growth in set period. First part is concepted as a theoretical, few important concepts from tax thematic are mentioned, the second part focuses on explanation of GDP, which is frequently used in this text. The third …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta