Bc. Andrea Hrubá

Bakalářská práce

Zdanění práce a hospodářský růst ve vybraných zemích

Labour Taxation and Economic Growth in Specific Countries
Anotace:
Předmětem bakalářské práce: „Zdanění práce a hospodářský růst ve vybraných státech“ je analýza systémů zdanění příjmů ve vybraných státech a náhled na hospodářský růst vybraných zemí za určené období. První část je pojata jako teoretická, letmo je v ní zmíněno pár důležitých pojmů z oblasti daní, ve druhé části je věnována pozornost vysvětlení pojmu HDP, který je v této práci hojně používaný. Třetí …více
Abstract:
The submitted thesis: „Labour taxation and economic growth in specific countries“ focuses on the analysis of systems of income taxation in chosen countries and overview on their economic growth in set period. First part is concepted as a theoretical, few important concepts from tax thematic are mentioned, the second part focuses on explanation of GDP, which is frequently used in this text. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta