Bc. Vendula Slavíková

Bachelor's thesis

Zpřesňování světelných elementů exoplanetárních kandidátů

Getting accurate light ephemerides of exoplanetary candidates
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme pozorování osmi exoplanetárních kandidátů identifikovaných družicí TESS s cílem zpřesnit jejich světelné elementy. Vlastní pozorování probíhalo od podzimu 2019 do jara 2020 na různých observatořích za pomoci několika pozorovatelů. Ze získaných dat byly sestrojeny světelné křivky, které byly následně pomocí tří různých fitovacích programů proloženy křivkou odpovídající …more
Abstract:
In this thesis, we focus on the observation of eight exoplanetary candidates identified in the data obtained by the TESS satellite in order to refine their light ephemerides. The observation was performed from autumn 2019 to spring 2020 at various observatories with the help of several observers. From the obtained data, light curves were constructed, which were afterwards fitted with a curve corresponding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Physics / Astrophysics