Bc. Vendula Slavíková

Bakalářská práce

Zpřesňování světelných elementů exoplanetárních kandidátů

Getting accurate light ephemerides of exoplanetary candidates
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme pozorování osmi exoplanetárních kandidátů identifikovaných družicí TESS s cílem zpřesnit jejich světelné elementy. Vlastní pozorování probíhalo od podzimu 2019 do jara 2020 na různých observatořích za pomoci několika pozorovatelů. Ze získaných dat byly sestrojeny světelné křivky, které byly následně pomocí tří různých fitovacích programů proloženy křivkou odpovídající …více
Abstract:
In this thesis, we focus on the observation of eight exoplanetary candidates identified in the data obtained by the TESS satellite in order to refine their light ephemerides. The observation was performed from autumn 2019 to spring 2020 at various observatories with the help of several observers. From the obtained data, light curves were constructed, which were afterwards fitted with a curve corresponding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Astrofyzika