Regina DOSTÁLOVÁ

Diplomová práce

Vliv resveratrolu na mikrobiom zažívacího traktu člověka

Effect of resveratrol on human gastrointestinal microbiome
Anotace:
Resveratrol, polyfenolická látka, obsažená v přírodních materiálech (jedním z nejvýznamnějších zdrojů jsou hrozny révy vinné - Vitis vinifera L.) se v současné době dostává do popředí světového zájmu odborné i laické veřejnosti, a to díky zjištěným příznivým účinkům na živočišný organismus. Do současnosti však existuje jen několik málo studií orientovaných na vliv resveratrolu na mikrobiom zažívacího …více
Abstract:
Resveratrol, polyphenolic substances contained in natural materials (one of the most important sources are grapes of grapevine - Vitis vinifera L.) is currently gaining prominence worldwide interest in professional and general public, thanks identified positive effects on the animal organism. Until now, however, there are few studies focused on the effect of resveratrol on human microbiome digestive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Regina. Vliv resveratrolu na mikrobiom zažívacího traktu člověka. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta