Bc. Martina Hladilová

Bachelor's thesis

Cooperativeness, Politeness, and Gender In-variation

Cooperativeness, Politeness, and Gender In-variation
Anotácia:
Tato bakalářské práce se snaží ukázat, že ženy a muži nejsou homogenní skupiny, a proto by se neměly vyvozovat unáhlené závěry o rozdílnosti jejich mluvy. Kromě toho také obhajuje názor, že řeč mužů a žen se spíše podobá než různí. V první části práce vysvětluji základní pragmatické pojmy vztahující se k zaměření této práce, tedy princip kooperativnosti a strategii pozitivní zdvořilosti. Práce se následně …viac
Abstract:
This Bachelor thesis aims to demonstrate that men and women are heterogeneous groups and therefore the differences between their language styles cannot be over generalised. Furthermore, it also argues that there are more similarities than differences in their speech styles. In the first part of the thesis, I explain pragmatic concepts related to the thesis’s focus on the Cooperative Principle and positive …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Machová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta