BcA. Alena Fecskeová

Diplomová práce

Restaurování dvou olejomaleb na textilních podložkách na napínacích rámech z 19. století z Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Conservation of two oil paintings on canvas, mounted on frames, from 19th. century, stored in Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
Anotace:
Zadaním diplomovej práce bolo zreštaurovanie dvoch olejomalieb z 19. storočia na textilnej podložke z Galérie moderného umenia v Roudnici nad Labem. Jednalo sa o portrét mladej ženy s knihou a o krajinomaľbu. Oba obrazy boli vybraté s ohľadom na teoretickú časť diplomovej práce, ktorá sa zaoberá zmenou farebnosti u umelo starnúcich lakov a možnosťami ich odstraňovania. Teoretická časť diplomovej práce …více
Abstract:
The assignment of this Master thesis was to conserve two oil paintings on canvas originated in the 19th century, now stored in The Gallery of modern art in Roudnice nad Labem. The paintings depicted a portrait of young woman with a book and winter landscape. Both of the paintings were chosen with the theoretical part of this paper, which describes colour changes in artificially aged varnishes and means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: ak. mal. Josef Čoban

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fecskeová, Alena. Restaurování dvou olejomaleb na textilních podložkách na napínacích rámech z 19. století z Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem . Litomyšl, 2018. diplomová práce (MgA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil