Bc. Lenka Matějková

Diplomová práce

Marketingová situační analýza podniku s využitím analýz marketingových prostředí

Marketing situational analysis of the company using the analysis of marketing environment
Anotace:
Tato diplomová práce je zpracována za účelem vypracování situační analýzy a analýzy mikro a makro prostředí minipivovaru Matuška, s cílem navrhnout doporučení pro zlepšení marketingové politiky společnosti. Práce je rozdělena na dvě základní části, část zabývající se analýzou zhodnocení pramenů a literatury a výsledkovou část. Část zhodnocení pramenů a literatury obsahuje popis a vymezení základních …více
Abstract:
This diploma thesis deals with elaboration of situation analysis and analysis of micro and macro environment of microbrewery Matuška. The purpose of the analysis is to suggest a recommendation for improving marketing policy of the company. The thesis is divided into two basic parts. The first part deals with analysis of assessment of given sources and literature and the second part deals with results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní