Bc. Irena Jelínková

Diplomová práce

Kultura pracoviště pobytové sociální služby

The workplace culture of the residential social service
Anotace:
Diplomová práce přibližuje téma možných hodnotových kolizí mezioborové spolupráce v pobytovém sociálním zařízení. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které jsou podstatné pro pochopení kontextu celé práce. Popisuje elementární pravidla, která by měli pracovníci v pomáhajících profesích respektovat a při jejichž naplňování by mohli pociťovat dilemata. Zabývá se teoretickými východisky …více
Abstract:
The diploma thesis describes the topic of possible value collisions of interdisciplinary cooperation in the residential social facility. The theoretical part defines the basic concepts essential for understanding the context of the whole work. It describes elementary rules that workers in helping professions should respect and in whose fulfillment they could feel dilemmas. It deals with the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM6425

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
 • Vedoucí: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
 • Oponent: Mgr. Michal Trousil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 9. 2020 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hjrrsk hjrrsk/4
7. 9. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
7. 9. 2020
Kohout, J.
8. 9. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.