Pavla Peková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Koexistencí zařízení pro seniory a děti ke zvýšení kvality života seniorů

Anotace:
Práce se zabývá tématem seniorů, kteří využívají poskytování péče v institucích, a koexistencí zařízení pečujících o nejstarší a nejmladší generaci jako prostředku pro zvýšení kvality života seniorů. V teoretické části jsou vymezeny pojmy stáří a proměna stárnutí v čase, dále je tato část zaměřena na životní dráhu jedince a na vliv utváření mezigeneračních vztahů v rodině na kvalitu života člověka …více
Abstract:
Thesis deals with the seniors who use the care-giving institutions and coexistence of facilities what are caring for the oldest and youngest generations as a means to improve the quality of life of seniors. The theoretical part defines the concepts of age and aging change over time, and then this part is focused on individual careers and to foster inter-generational impact of family relationships on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 10. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Čížková
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie