Bc. Jana Svobodová

Bakalářská práce

Vliv stresu na psychosomatická onemocnění

The effect of stress on psychosomatic illness
Anotace:
Bakalářská práce řeší aktuální téma, a to stres a z něho vyplívající psychosomatická onemocnění. Tyto poruchy jsou v dnešní době velmi rozšířené, chtěla jsem se o nich dozvědět nové informace, a proto jsem toto zajímavé téma zvolila pro svou bakalářskou práci. Teoretická část obsahuje tři kapitoly. První nám poskytuje základní informace o stresu. Druhá kapitola nastíňuje obecné informace o psychosomatických …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with a topic of stress and it’s effects on psychosomatic illness as a current affair. Nowadays this kind of illness is very extended and I would like to learn more about this issue. That is why I chose to write my Bachelor thesis on this topic. The theoretical part contains three chapters. First chapter provides basic information about the stress. Second chapter contains basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy