Mgr. Jarmil Brynda

Bakalářská práce

Ekologická a environmentální výchova v SOU

Ecology and environmental education at SOU
Anotace:
Má práce obsahuje několik kapitol, které se týkají ekologické a environmentální výchovy na středních školách. Zaměřuji se především na environmentální aspekty ve vyučování na Waldorfské škole Příbram. Nalézám nové možnosti začlenění environmentální problematiky do přímé výuky odborných předmětů a do projektových aktivit v rámci několika tříd. V praktické části navrhuji projekt Ekostopa a popisuji jeho …více
Abstract:
My work is made by several chapters about ecological and environmental education on the high schools. It is specialized on the environmental aspects at Waldorf school Příbram. I find new ways of integration of the environmental problems to the education of the specialities and project activities of some classes. In the practical part I suggest project Ekostopa and describe its experimental realisation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Josef Štulpa
  • Oponent: Ing. František Přikryl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování