Mgr. Jarmil Brynda

Bachelor's thesis

Ekologická a environmentální výchova v SOU

Ecology and environmental education at SOU
Abstract:
Má práce obsahuje několik kapitol, které se týkají ekologické a environmentální výchovy na středních školách. Zaměřuji se především na environmentální aspekty ve vyučování na Waldorfské škole Příbram. Nalézám nové možnosti začlenění environmentální problematiky do přímé výuky odborných předmětů a do projektových aktivit v rámci několika tříd. V praktické části navrhuji projekt Ekostopa a popisuji jeho …more
Abstract:
My work is made by several chapters about ecological and environmental education on the high schools. It is specialized on the environmental aspects at Waldorf school Příbram. I find new ways of integration of the environmental problems to the education of the specialities and project activities of some classes. In the practical part I suggest project Ekostopa and describe its experimental realisation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Josef Štulpa
  • Reader: Ing. František Přikryl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta