Peter Veselský

Bakalářská práce

Identifikace plýtvání a návrh možnosti eliminace plýtvání ve vybrané firmě

Waste Identification and Opportunity to Waste Elimination in the Selected Company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na identifikaci plýtvání a návrh možnosti eliminace plýtvání ve vybrané firmě. Cílem této práce je analyzovat vybrané pracoviště a navrhnout nápravná opatření. V rámci řešení bylo použito metod průmyslového inženýrství a byla použita metoda procesní analýzy, snímku pracovního dne, špagetového diagramu a rozhovor. Podstatou řešení bylo nalézt plýtvání. Navržené řešení …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on identification of waste and suggestion of elimination of waste in selected company. The aim of this work is to analyze the selected workplace and propose corrective measures. Industrial engineering methods were used as part of the solution, and the process analysis method, working day snapshot, spaghetti chart, and interview were used. The essence of the solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Veselský, Peter. Identifikace plýtvání a návrh možnosti eliminace plýtvání ve vybrané firmě. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality