Bc. Magdaléna Daňková

Bakalářská práce

Program Baby Signs a jeho vliv na vývoj řeči

Baby Signs Program and its effect on the development of speech
Anotace:
Anotace DAŇKOVÁ, M. Program Baby Signs a jeho vliv na vývoj řeči. Bakalářská práce, Brno: Masarykova univerzita, 2011. 37 s. Bakalářská práce se zabývá programem Baby Signs z hlediska jeho dopadu na vývoj řeči dětí. Je zde popsán psychomotorický vývoj a možnosti stimulace dítěte v novorozeneckém, kojeneckém a batolecím období a vývoj dětské řeči. Dále se soustředí na popis programu Baby Signs, především …více
Abstract:
Abstract DAŇKOVÁ, M. Programme Baby Signs and its influence on speech development on young children. Bachelor thesis, Masaryk University, Brno, 2011. 37 pages. The Bachelor thesis focuses on Baby Signs programme and its influence on speech development. It describes psychomotor development and possible stimulation of babies, infants and toddlers. Further it describes programme Baby Signs, mostly its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta