Mgr. Veronika Hoffmannová

Diplomová práce

Vývojová dysfázie z hlediska jazykových rovin

Developmental dysphasia in terms of linguistic levels
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývojové dysfázie z hlediska jazykových rovin. Rozdělena je na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena na tři hlavní kapitoly, které se zabývají vymezením vývojové dysfázie, symptomatologií vývojové dysfázie z hlediska jazykových rovin a terapií vývojové dysfázie. První kapitola se dále podrobněji zaměřuje na definici a terminologii, etiologii …více
Abstract:
The thesis is aimed at the issue of developmental dysphasia in terms of linguistic levels. It is divided into one theoretical and one practical part. The theoretical part consists of three main chapters which deal with the definition of developmental dysphasia, the symptomatology of developmental dysphasia in terms of linguistic levels and the therapy of developmental dysphasia. The first chapter is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta