Nela Krotilová

Bakalářská práce

Marketingová strategie společnosti Manufaktura

Marketing strategy of the company Manufaktura
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat současnou marketingovou a komunikační strategii společnosti Manufaktura. První část vymezuje základní charakteristiku marketingu a tvoří východisko pro část praktickou. Praktická část je zaměřena na představení a popis marketingových a komunikačních nástrojů, které Manufaktura využívá. Práce také zahrnuje SWOT analýzu, porovnání s konkurencí …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to describe and analyse the current marketing and communication strategy of the company Manufaktura. The first part defines the concepts of marketing in general and represents a theoretical basis for the practical part. The practical part is focused on the description of marketing and communication tools Manufaktura uses. The thesis also includes a SWOT analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Jitka Volfová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82721