Jan DUBSKÝ

Diplomová práce

Komparace právní úpravy autorského práva v Česku a Německu

Anotace:
Diplomovou práci autor věnuje komparaci právní úpravy autorského práva v Česku a Německu a člení ji do šesti kapitol. Úvodní kapitola obsahuje historický vývoj autorského práva od počátku 19. století po současnost. Druhá kapitola vymezuje autorské právo v mezinárodních souvislostech, včetně přehledu důležitých mezinárodních smluv a jejich přínosu. Kapitola třetí se zabývá úpravou autorského práva na …více
Abstract:
In the thesis, author is comparing copyright legislation in Czech Republic and Germany and divides it into six chapters. The introductory chapter contains historical development of copyright from the beginning of 19th century to the modern times. The second chapter defines copyright in the international contexts, including the overview of important international treaties and their contribution. Third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012
Zveřejnit od: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUBSKÝ, Jan. Komparace právní úpravy autorského práva v Česku a Německu. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hkavkp hkavkp/2
26. 6. 2012
Složky
Soubory
Marklová, E.
27. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.