Andrea CYRKULÍKOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení na alternativní a standardní škole

Assessment on alternative and standard school
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjištění rozdílů v hodnocení na standardní a alternativní škole. Prozkoumání, jaký dopad má na žáky negativní či pozitivní klasifikace a zda má typ školy vliv na jedince při učení a následném hodnocení. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se hodnocení ve výuce, jeho funkce, typy, metody a formy na obou typech škol. Druhá část práce, tj. praktická, je postavena …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find out differences in evaluation at standard and alternative schools. The aim is to explore the impact of negative or positive marking on pupils and whether the type of school has an impact on the individual's learning and the subsequent assessment. The theoretical part describes the basic concepts of evaluation in teaching, its functions, types, methods and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dana Vicherková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CYRKULÍKOVÁ, Andrea. Hodnocení na alternativní a standardní škole. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogika - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

Všechny práce