Bc. Lukáš HRUBÝ

Diplomová práce

Návrh implementace školícího centra

Design of implementation for training center
Anotace:
Tato diplomová práce z oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání je zaměřena na návrh a implementaci školícího centra ve společnosti Mobis Automotive Czech, s.r.o. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V Teoretické části práce je definován princip neustálého zlepšování a princip učící se organizace. Dále je teoretická část práce zaměřena na popis studia …více
Abstract:
This diploma thesis from the field of information and communication technologies in education is focused on the design and implementation of a training center at Mobis Automotive Czech, s.r.o. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part is defined principle of continuous improvement and principles of the learning organization. The theoretical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2014
Zveřejnit od: 4. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÝ, Lukáš. Návrh implementace školícího centra. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta