Markéta Kopuletá

Bakalářská práce

Sexualita a handicap

Sexuality and handicap
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice sexuality a partnerských vztahů. Úzce je zaměřena především na problematiku sexuality tělesně postižených jedinců a tématu sexuální asistence, jenž je v současnosti v ČR novou možností, pro zdravotně postižené občany, objednat si služby sexuální asistentky a využít široké nabídky aktivních a pasivních služeb.
Abstract:
This presented bachelor labour deals with issue of sexuality and relationships. It's narrowly focused on issues of sexuality of disabled people and subject of sexual assistence which is currently a new opportunity for disabled people in the Czech Republic to order a sexual service and use a wide offer of active and passive utilities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopuletá, Markéta. Sexualita a handicap. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe