Markéta Kopuletá

Bachelor's thesis

Sexualita a handicap

Sexuality and handicap
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice sexuality a partnerských vztahů. Úzce je zaměřena především na problematiku sexuality tělesně postižených jedinců a tématu sexuální asistence, jenž je v současnosti v ČR novou možností, pro zdravotně postižené občany, objednat si služby sexuální asistentky a využít široké nabídky aktivních a pasivních služeb.
Abstract:
This presented bachelor labour deals with issue of sexuality and relationships. It's narrowly focused on issues of sexuality of disabled people and subject of sexual assistence which is currently a new opportunity for disabled people in the Czech Republic to order a sexual service and use a wide offer of active and passive utilities.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016
Accessible from:: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kopuletá, Markéta. Sexualita a handicap. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe