Mgr. Matěj Papoušek

Bachelor's thesis

Kontinuita a diskontinuita druhého a třetího odboje na příkladu jihomoravské rodiny

The continuity and discontinuity of the second and the third resistance based on the example of a South Moravian family
Anotácia:
Práce se zaměřuje na zkoumání návaznosti protinacistického a protikomunistického odboje v Československu prostřednictvím životních příběhů dvou generací rodiny Papouškovy. Hlavní téma je doplněno o stručnou charakteristiku důležitých dobových událostí, které formovaly podobu tehdejší odbojové činnosti.
Abstract:
The aim of the study is to examine the continuity of the anti-Nazi and anti-Communist resistance in Czechoslovakia interpreted through the life stories of two Papoušek’s family generations. The main topic is enriched with short characteristics of those important historical events which formed the shape of a resistance activity at that time.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedúci: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / History

Práce na příbuzné téma