Mgr. Jan Průdek

Diplomová práce

Islámský stát (ISIS): mezinárodněprávní aspekty

International Law and Islamic State: Selected Aspects
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá v současnosti nejdiskutovanějším tématem na poli mezinárodního práva, mezinárodních vztahů, politiky a bezpečnosti, a to Islámských státem. Tím, že Islámský stát je úplně novou a neznámou entitou, vyvstává mnoho dříve neřešených otázek. Bude pojednáno o otázce, zda Islámský stát lze právně považovat za stát a dále o souvisejících otázkách, zejména příslušnost trestních …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is one of the most disussed current problem of international law, international relations, politics and security – the Islamic state. The fact that the Islamic state is a brand new and unknown entity causes a lot of unresolved problems. The main objective of the first part is defining the Islamic state as a state using Montevideo criteria and dealing with specific contextual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta