Theses 

Effectively Integrating Unit Testing and Code Coverage into Continuous Integration – Bc. Tomáš Svrček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tomáš Svrček

Diplomová práce

Effectively Integrating Unit Testing and Code Coverage into Continuous Integration

Effectively Integrating Unit Testing and Code Coverage into Continuous Integration

Anotace: Automatizované testování je fundamentální část procesu vývoje softwaru. Pomáhá vývojářům vyloučit základní chyby, a tím jsou ušetřeny náklady i čas na vývoj softwaru. Pomocí rychlému odhalení chyb roste kvalita vyvíjeného produktu. Diplomová práce zkoumá, jak efektivně integrovat Unit Testing a Code Coverage do Continuous Integration procesu. Hlavní myšlenka je popsána v kapitole State of the Art a aktuální situace Honeywellu je vysvětlena v kapitole State of the Practice in Honeywell. Řešením bylo navrhnout a implementovat plugin pro Atlassian Bamboo server. Výsledky evaluace jsou použity jako návrh pro produktivizaci tématu.

Abstract: These days, automated testing is a fundamental part of the software development process. It helps the developers to avoid the basic mistakes immediately and therefore it saves the development time. Thanks to the rapid errors discovering, the quality of the developed product is increasing. This master thesis investigates how to effectively integrate Unit Testing and Code Coverage to the Continuous Integration process. The idea is analyzed in the State of the Art chapter and the current situation is inspected in the State of the Practice in Honeywell chapter. Based on the results of the analysis, the plugin for the Atlassian Bamboo server is designed and implemented. Evaluation of the developed product is done and its improvements are proposed for the future work.

Keywords: Atlassian, Bamboo, Code Coverage, Continuous Integration, Unit Testing, xUnit

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Pitoňák, Ronny Kolb

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:07, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz