Theses 

Effectively Integrating Unit Testing and Code Coverage into Continuous Integration – Bc. Tomáš Svrček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

Display description

Bc. Tomáš Svrček

Master's thesis

Effectively Integrating Unit Testing and Code Coverage into Continuous Integration

Effectively Integrating Unit Testing and Code Coverage into Continuous Integration

Abstract: Automatizované testování je fundamentální část procesu vývoje softwaru. Pomáhá vývojářům vyloučit základní chyby, a tím jsou ušetřeny náklady i čas na vývoj softwaru. Pomocí rychlému odhalení chyb roste kvalita vyvíjeného produktu. Diplomová práce zkoumá, jak efektivně integrovat Unit Testing a Code Coverage do Continuous Integration procesu. Hlavní myšlenka je popsána v kapitole State of the Art a aktuální situace Honeywellu je vysvětlena v kapitole State of the Practice in Honeywell. Řešením bylo navrhnout a implementovat plugin pro Atlassian Bamboo server. Výsledky evaluace jsou použity jako návrh pro produktivizaci tématu.

Abstract: These days, automated testing is a fundamental part of the software development process. It helps the developers to avoid the basic mistakes immediately and therefore it saves the development time. Thanks to the rapid errors discovering, the quality of the developed product is increasing. This master thesis investigates how to effectively integrate Unit Testing and Code Coverage to the Continuous Integration process. The idea is analyzed in the State of the Art chapter and the current situation is inspected in the State of the Practice in Honeywell chapter. Based on the results of the analysis, the plugin for the Atlassian Bamboo server is designed and implemented. Evaluation of the developed product is done and its improvements are proposed for the future work.

Keywords: Atlassian, Bamboo, Code Coverage, Continuous Integration, Unit Testing, xUnit

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Pitoňák, Ronny Kolb

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 18/3/2019 15:09, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz