Bc. Jana Machovská

Diplomová práce

Hodnocení zdravotnických technologií (HTA) - implikace ve vybrané oblasti

Health Technology Assessment (HTA) - implication in selected healh care industry
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením zdravotnických technologií (Health Technology Assessment, HTA) v oblasti robotické radikální prostatektomie a následnou komparací s otevřenou radikální prostatektomií. V práci je představen zkoumaný vzorek respondentů, jejich fyziologické vlastnosti a zdravotní stav před operací, kvantitativní ukazatele během zákroku a po něm. Následuje srovnání nákladů na robotickou …více
Abstract:
The thesis deals with Health Technology Assessment – HTA in the field of robotic radical prostatectomy and open radical prostatectomy and theirs comparison with each other. Thesis represents research sample of respondents, theirs physiological characteristics and state of health before researched, quantitative indicators during and after surgery. Next is a comparison of robotic and open surgery costs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta