Bc. Jana Machovská

Master's thesis

Hodnocení zdravotnických technologií (HTA) - implikace ve vybrané oblasti

Health Technology Assessment (HTA) - implication in selected healh care industry
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením zdravotnických technologií (Health Technology Assessment, HTA) v oblasti robotické radikální prostatektomie a následnou komparací s otevřenou radikální prostatektomií. V práci je představen zkoumaný vzorek respondentů, jejich fyziologické vlastnosti a zdravotní stav před operací, kvantitativní ukazatele během zákroku a po něm. Následuje srovnání nákladů na robotickou …more
Abstract:
The thesis deals with Health Technology Assessment – HTA in the field of robotic radical prostatectomy and open radical prostatectomy and theirs comparison with each other. Thesis represents research sample of respondents, theirs physiological characteristics and state of health before researched, quantitative indicators during and after surgery. Next is a comparison of robotic and open surgery costs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta