Bc. Petr Jaskmanicki

Diplomová práce

Zástavní právo a jeho výkon při správě daní z pohledu celního úřadu

The Pledge and Its Execution in Tax Administration from the Customs Office's Point of View
Anotace:
Téma diplomové práce se věnuje otázce zajištění daňového nedoplatku zástavním právem a jeho výkonu z pohledu působnosti a pravomocí orgánů Celní správy ČR vystupujících v postavení správců daně. Jejím cílem je vymezení pojmů, shrnutí postupů, identifikace a charakteristika komplexního procesu při zajištění nedoplatku zástavním právem z pohledu celního úřadu s důrazem na možnosti a způsoby jeho následné …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is devoted to the issue of securing tax arrears by lien and its performance in terms of scope and powers of the authorities of the Customs Administration of the Czech Republic in the position of tax administrators. Its aim is to provide the definition of concepts, summary of procedures, identification and characterization of the complex process while ensuring the outstanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa