Iva Zábojníková

Bakalářská práce

Aspekty problematiky náhradní rodinné péče – pěstounská péče

Aspects of the alternative family care probléms - foster care
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na Aspekty problematiky náhradní rodinné péče – pěstounskou péči. Cílem je rozkrýt motivace pěstounů o náhradní rodinnou péči – pěstounskou péči a zmapovat možná rizika z pohledu pečujících osob a z pohledu expertů. V teoretické části jsou čtenáři okrajově seznámeni s pojmy týkající se rodiny, dítěte, sociálně-právní ochrany a náhradní výchovy. Podrobněji se zabývám …více
Abstract:
This work is focused on aspects and problems of alternated family care - fostering. Its goal is to show foster parents´ motivation and their interest in fostering. It maps out potential risks both from the foster parents´ view and experts´ view.There are terms concerning family, child, social and of the law protection and alternated child care mentioned in the theoretical part of the work. The terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB234

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: Lucie Smutková
  • Oponent: Miroslav Mitlöhner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv