Iva Zábojníková

Bachelor's thesis

Aspekty problematiky náhradní rodinné péče – pěstounská péče

Aspects of the alternative family care probléms - foster care
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na Aspekty problematiky náhradní rodinné péče – pěstounskou péči. Cílem je rozkrýt motivace pěstounů o náhradní rodinnou péči – pěstounskou péči a zmapovat možná rizika z pohledu pečujících osob a z pohledu expertů. V teoretické části jsou čtenáři okrajově seznámeni s pojmy týkající se rodiny, dítěte, sociálně-právní ochrany a náhradní výchovy. Podrobněji se zabývám …more
Abstract:
This work is focused on aspects and problems of alternated family care - fostering. Its goal is to show foster parents´ motivation and their interest in fostering. It maps out potential risks both from the foster parents´ view and experts´ view.There are terms concerning family, child, social and of the law protection and alternated child care mentioned in the theoretical part of the work. The terms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2010
  • Supervisor: Lucie Smutková
  • Reader: Miroslav Mitlöhner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv