Theses 

Riziko, zisk a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích – Bc. Radek Slabý

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radek Slabý

Bachelor's thesis

Riziko, zisk a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích

Risk, Yield and Liquidity of Investment Instruments on Capital Markets

Abstract: Práce byla vedena a směřována k popsání charakteristik a vlastností instrumentů trhů kapitálových, ale i peněžních a trhů jako celku. Konečná část první kapitoly pak nastínila, jakou úlohu plní finanční burzy v prostředí světových financí a kapitálu. Druhá kapitola definuje magický trojúhelník a jeho vrcholy (riziko, výnos a likviditu), přičemž největší pozornost je věnována popsání a formalizaci rizik. Dále jsem se zaměřil na volbu investičních strategií, volbu samotného přístupu k investování a popis analýz potřebných pro zmapování trhů. Praktická část vyústí v sestavení základních druhů portfolia v závislosti na požadavcích fiktivních investorů.

Abstract: The work was focused and directed to describe the characteristics and performance of capital and financial market instruments, as well as markets as a whole. The final part of the first chapter outlines the role of the financial exchanges in an environment of global finance and capital. The second chapter defines the magic triangle and its vertices (risk, yield and liquidity), while the greatest attention is devoted to description and formalization of risk. I further focused on the choice of investment strategies, the choice of the actual approach to investment analysis and description required for mapping markets. The practical part result in the compilation of basic types of portfolios, depending on the requirements of fictive investors.

Keywords: riziko, výnos, likviditra, investiční, instrumenty, kapitálové, trhy, risk, yield, liquidity, capital, markets, investment, instruments

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Reader: Ing. Přemysl Rohlíček

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Go to top | Current date and time: 19/7/2019 21:43, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz