Bc. Radek Slabý

Bachelor's thesis

Riziko, zisk a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích

Risk, Yield and Liquidity of Investment Instruments on Capital Markets
Abstract:
Práce byla vedena a směřována k popsání charakteristik a vlastností instrumentů trhů kapitálových, ale i peněžních a trhů jako celku. Konečná část první kapitoly pak nastínila, jakou úlohu plní finanční burzy v prostředí světových financí a kapitálu. Druhá kapitola definuje magický trojúhelník a jeho vrcholy (riziko, výnos a likviditu), přičemž největší pozornost je věnována popsání a formalizaci rizik …more
Abstract:
The work was focused and directed to describe the characteristics and performance of capital and financial market instruments, as well as markets as a whole. The final part of the first chapter outlines the role of the financial exchanges in an environment of global finance and capital. The second chapter defines the magic triangle and its vertices (risk, yield and liquidity), while the greatest attention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Reader: Ing. Přemysl Rohlíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS