Theses 

Riziko, zisk a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích – Bc. Radek Slabý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radek Slabý

Bakalářská práce

Riziko, zisk a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích

Risk, Yield and Liquidity of Investment Instruments on Capital Markets

Anotace: Práce byla vedena a směřována k popsání charakteristik a vlastností instrumentů trhů kapitálových, ale i peněžních a trhů jako celku. Konečná část první kapitoly pak nastínila, jakou úlohu plní finanční burzy v prostředí světových financí a kapitálu. Druhá kapitola definuje magický trojúhelník a jeho vrcholy (riziko, výnos a likviditu), přičemž největší pozornost je věnována popsání a formalizaci rizik. Dále jsem se zaměřil na volbu investičních strategií, volbu samotného přístupu k investování a popis analýz potřebných pro zmapování trhů. Praktická část vyústí v sestavení základních druhů portfolia v závislosti na požadavcích fiktivních investorů.

Abstract: The work was focused and directed to describe the characteristics and performance of capital and financial market instruments, as well as markets as a whole. The final part of the first chapter outlines the role of the financial exchanges in an environment of global finance and capital. The second chapter defines the magic triangle and its vertices (risk, yield and liquidity), while the greatest attention is devoted to description and formalization of risk. I further focused on the choice of investment strategies, the choice of the actual approach to investment analysis and description required for mapping markets. The practical part result in the compilation of basic types of portfolios, depending on the requirements of fictive investors.

Klíčová slova: riziko, výnos, likviditra, investiční, instrumenty, kapitálové, trhy, risk, yield, liquidity, capital, markets, investment, instruments

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Oponent: Ing. Přemysl Rohlíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 05:07, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz