Bc. Radek Slabý

Bakalářská práce

Riziko, zisk a likvidita investičních instrumentů na kapitálových trzích

Risk, Yield and Liquidity of Investment Instruments on Capital Markets
Anotace:
Práce byla vedena a směřována k popsání charakteristik a vlastností instrumentů trhů kapitálových, ale i peněžních a trhů jako celku. Konečná část první kapitoly pak nastínila, jakou úlohu plní finanční burzy v prostředí světových financí a kapitálu. Druhá kapitola definuje magický trojúhelník a jeho vrcholy (riziko, výnos a likviditu), přičemž největší pozornost je věnována popsání a formalizaci rizik …více
Abstract:
The work was focused and directed to describe the characteristics and performance of capital and financial market instruments, as well as markets as a whole. The final part of the first chapter outlines the role of the financial exchanges in an environment of global finance and capital. The second chapter defines the magic triangle and its vertices (risk, yield and liquidity), while the greatest attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Oponent: Ing. Přemysl Rohlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS