Bc. Kristína Gondová

Bachelor's thesis

Stanovení podnikových strategických cílů

The Process of Strategic Goal Setting in a Company
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of corporate strategic goal setting in the context of strategic management. The thesis is divided into two parts. The first part presents a theoretical excursion into the field of strategic management, focusing on strategic analysis and its components. The author explains the importance of the analysis for determining the company's strategic goals and presents …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa venuje problematike stanovovania podnikových strategických cieľov v kontexte strategického riadenia. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť predstavuje teoretický exkurz do oblasti strategického riadenia, so zameraním na strategickú analýzu a jej komponenty. Autorka objasňuje význam analýzy pre určenie strategických cieľov firmy a zásady, ktorými by sa podnik mal riadiť …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní