Theses 

Moderní metody budování týmu na pracovišti – Ing. Roman Pohorelec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Roman Pohorelec

Bakalářská práce

Moderní metody budování týmu na pracovišti

Modern methods of team building on workplace

Anotace: Tato bakalářská práce vysvětluje v teoretické části problematiku týmu jako takového. Od týmové práce, přes typy týmů až k metodám budování týmů. Zaměřuje se také na pracovní motivaci a roli jednotlivých pracovníků v týmu. Praktická část se zabývá charakteristikou a popisem společnosti. Zaměřuje se především na výzkum ve společnosti, popisováním metod, které k tomu byly použity a vyhodnocením výzkumu. Cílem je porovnání informací v teoretické části a informací získaných výzkumem. V závěru jsou nastíněná možná doporučení.

Abstract: This bachelor's thesis explains team issues from team work to types of teams and methods of team building in its theoretical part.It also focuses on work motivation and roles of individual workers in the team. The practical part mainly deals with characteristics and description of the society, it focuses primarily on the research in a society by describing methods which were used and the evaluation of research. The aim is to compare information in the theoretical part and those gained in research. There are possible solutions outlined in the closure of my thesis.

Klíčová slova: Týmová práce, tým, týmové role, budování týmu, motivace, Teamwork, team, team roles, team building, motivation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:04, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz