Ján Rácheľ

Bakalářská práce

Hypotekárny úver – forma financovania bytovej politiky

Mortgage Loan Form of Housing Policy
Abstract:
Mortgage loan- type of funding of housing politicy. [Bachelor thesis]. Bank institute college Prague, fereign college Banská Bystrica. Department of economics, valuation, social sciences and law. Consultant: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Year of defense: 2013. Pages: 54. Bachelor thesis deals with mortgage loans- as type of funding of housing politicy. The first chapter focuses on the definition of …více
Abstract:
Hypotekárny úver- forma financovania bytovej politiky. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 54. Bakalárska práca sa zaoberá hypotekárnym úverom- ako forma financovania bytovej politiky. Prvá kapitola je zameraná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře