Theses 

PRVKY PŘESVĚDČOVÁNÍ A MANIPULACE V TITULCÍCH DENNÍHO TISKU V LIDOVÝCH NOVINÁCH – Katarzyna Wawrzyńska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Česká filologie

Katarzyna Wawrzyńska

Diplomová práce

PRVKY PŘESVĚDČOVÁNÍ A MANIPULACE V TITULCÍCH DENNÍHO TISKU V LIDOVÝCH NOVINÁCH

The elements of persuasion and manipulation in the headlines of the daily newspaper "Lidové noviny

Anotace: Cílem této práce bylo ukázat, že titulky denního tisku (Lidové noviny) obsahují prvky jazykového přesvědčování a manipulace. Analýzu jsme začali prezentováním rozdílů mezi pojetím manipulace a přesvědčování, které nejsou synonymické. Na základě představených výzkumů můžeme konstatovat, že titulky obsahují prvky přesvědčování. Nejčastějším prostředkem ovlivňování čtenáře je jazyková modalita, která blokuje verifikaci informací

Abstract: The main objective of this thesis was to prove that in headlines of everyday press (here Lidove noviny) are hidden elements of persuasion and linguistic manipulation. We started the analysis from explaining the difference between terms manipulation and persuasion while they are not synonymous. According to the results of the research we can state that the headlines contain elements of persuasion. The most common way of affecting the readers? opinion is the linguistic modality, which blocks verification of information

Klíčová slova: titulek, manipulace, přesvědčování, vnutit, ovlivnit, modalita

Keywords: headline, manipulation, persuasion, enforce, influence, modality

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jindřiška Svobodová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:45, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz