Jana Bursová

Bakalářská práce

Ekonomické zhodnocení činnosti spolků pečujících o sakrální stavby na Mělnicku

Economic evaluation of the activities of associations for sacral monuments in the area of Mělník – Kokořín
Anotace:
Sakrální památky jsou už po staletí součástí české kulturní krajiny, kterou spoluvytvářejí a dávají jí obsah. Tato práce přibližuje jednotlivé druhy sakrálních památek, specifika sakrálních staveb a sadu hodnot, které jsou s nimi spojeny. Vysvětluje důvody pro jejich animaci, definuje aktéry, kteří jsou v procesu animace zainteresovaní a uvádí zdroje finančních prostředků na animační činnosti. Praktická …více
Abstract:
Religious monuments have been around for centuries as part of the Czech cultural landscape which is co-created and provided the spirit by them. This thesis describes the various types of sacral monuments, specificity of religious buildings and a set of values that are associated with them. The thesis also explains the reasons for their animation, defines the actors, who are involved in the animation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Vojtěch Kouba
  • Oponent: Zuzana Malcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52001