Martin SCHREIER

Bakalářská práce

Fluidní inkluze v kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu

Fluid inclusions in contact-metamorphic skarns of the Žulová Pluton
Anotace:
Tato práce pojednává o fluidních inkluzích vyskytujících se v kontaktně metamorfovaných horninách žulovského plutonu. Rešeršní část se zaměřuje na geologickou charakteristiku žulovského plutonu a výskyt taktitů. Vlastní práce se zabývá petrografickým a mikrotermometrickým studiem fluidních inkluzí na lokalitách Vycpálkův lom, Boží hora a Borový vrch. Na formování studovaných kontaktních minerálů (grosulár …více
Abstract:
This thesis deals with fluid inclusions occurring in the contact-metamorphic skarns of the Žulová Pluton. The first part is focused on geological characteristics of the Žulová Pluton and the occurrence of tactites. The practical part concerns with microthermometry and petrographic study of the fluid inclusions from Vycpálkův lom, Boží hora, and Borový vrch localities. The contact minerals (grossulare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
 • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHREIER, Martin. Fluidní inkluze v kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Environmentální geologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hkq42w hkq42w/2
3. 9. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
3. 9. 2013
Marklová, E.
3. 9. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.