Iuliia Gurina

Bakalářská práce

Devizové operace obchodních bank s fyzickými a právnickými osobami (na příkladu konkrétní banky)

Foreign exchange transactions of commercial banks with the physical and (or) legal entities (example, of a particular bank)
Abstract:
Bachelor’s thesis demonstrates theoretical bases for currency transactions conducted by commercial banks with legal entities and individuals. The types of currency transactions, peculiarities and differences of currency transactions with individuals and legal entities are determined. Special attention is paid to the rules and regulations of currency transactions performed by commercial banks in Ukraine …více
Abstract:
Bakalářská práce odhaluje teoretické základy provedení devizových transakcí komerčními banky s právnickými a fyzickými osobami. Jsou určené druhy devizových transakcí, zvláštnosti a rozdíly devizových transakcí s fyzickými a právnickými osoby. Zvláštní pozornost věnována pravidlům a předpisům provedení devizových transakcí komerčních bank v Ukrajině. Praktická analýza transakcí v cizích měnách uskutečněná …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Larysa Gromozdova, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management