Michaela HRADECKÁ

Bakalářská práce

Vliv společné zemědělské politiky na sektor zemědělství v kraji Vysočina

The impact of the Common agricultural policy on the agricultural sector in the Vysočina Region
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prokázat míru závislosti kraje Vysočina na dotacích v zemědělství poskytovaných Evropskou Unií v rámci SZP. Na základě vytyčeného cíle byla stanovena první výzkumná otázka zabývající se stavem zemědělství v kraji Vysočina v jednotlivých letech. Druhá výzkumná otázka se zabývá problematikou míry závislosti kraje na dotacích poskytovaných Evropskou Unii, tedy zda se kraj …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to show the extend of dependency of the Vysočina Region on subsidies in agriculture provided by the European Union under CAP. Based on the set objective, the first research question dealing with the state of agriculture in the Vysočina region in individual years was established. Second research question deals with the issue of the extent of the region's dependence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRADECKÁ, Michaela. Vliv společné zemědělské politiky na sektor zemědělství v kraji Vysočina. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Strukturální politika EU pro veřejnou správu

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hktzvv hktzvv/2
11. 9. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.